Välkommen till Svensk Beläggningsförening (SBF).

Vi välkomnar er som tillsammans med andra vill arbeta för att främja asfalt och beläggningarnas funktion i samhället.

Bli medlem

Vår mission är att, i samverkan med andra organisationer, främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens med hållbarhet i fokus, god dokumentation samt samordna frågor om säkerhet, hälsa, miljö, utbildning och metodfrågor. .

Bli medlem

Om oss

Våra medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, nationella myndigheter och föreningar.

Läs mer

Välkommen till den digitala föreningsstämman 29/3-22

Svensk Beläggningsförenings ordinarie föreningsstämma genomförs digitalt via Teams den 29/3 mellan 08.00-10.00 Kallelse skickas ut senast 15/3-22 Medlem som önskar att stämman skall behandla en särskild fråga skall skriftligen ha anmält detta till styrelsen senast 1/3-22 Mer info kommer att publiceras här på hemsidan inom kort

Läs mer