Medlemskap

Medlemskap

Vi välkomnar medlemmar som tillsammans med andra vill arbeta för att främja asfalt och beläggningarnas funktion i samhället.

Våra medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, nationella myndigheter och föreningar.

 

Vår vinnande ambition

SBF arbetar för att skapa en modern, hållbar och attraktiv bransch som bidrar till samhällets omställning.

Detta gör vi genom att skapa nätverksytor för transparent, respektfull och modig samverkan mellan relevanta aktörer

Ledord för SBF

Är transparens, främja sund marknad och kompetens.