Medlemskap

Medlemskap

Vi välkomnar medlemmar som tillsammans med andra vill arbeta för att främja asfalt och beläggningarnas funktion i samhället.

Våra medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, nationella myndigheter och föreningar.

 

Vår mission

Är att, i samverkan med andra organisationer, främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens med hållbarhet i fokus, god dokumentation samt samordna frågor om säkerhet, hälsa, miljö, utbildning och metodfrågor.

 

Ledord för SBF

Är transparens, främja sund marknad och kompetens.