Vi gör Sverige grönare!

AFRY

På AFRY skapar vi förändring i allt vi gör, från de lösningar vi skapar till hur vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv. ​Vi gör detta med ett högre syfte, för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Engineered by AFRY sammanfattar de lösningar vi skapar, de möjligheter vi erbjuder och den kultur vi strävar efter. Det som skiljer oss från andra är vårt förhållningssätt, där vi ser en utmaning i stället för ett problem, hur vi värderar olikheter hos varandra, och att vi går till arbetet med ett högre syfte i åtanke – en hållbar framtid.

Frösundaleden 2A 169 75 Solna Sverige

+46105050000

info@afry.com

Goodway entreprenad

Vi är ett beläggnings- och anläggningsföretag med fokus på kvalité, miljö och produktutveckling. På GOODWAY tillverkar vi och lägger ut halvvarm och varm asfalt till såväl statliga, kommunala som privata kunder. Genom nära samarbete med kunder skapar vi framgång och utvecklar teknik och produkter för hållbara lösningar. Bolaget startades 2018 men vi har mer än 40 års branscherfarenhet. Vi fokuserar på att utföra våra projekt i tid och med rätt kvalitet. Arbetsmiljön står i fokus och vi arbetar aktivt med dessa frågor. Med erfaren och kunnig personal, lyhörd för kundens behov, skapar vi nöjda kunder och genomför projekt enligt kundens krav. Återvinning är en självklar del i vår asfalttillverkning och vi arbetar aktivt för maximalt utnyttjande för att minska materialresurserna och förbrukning av fossila bränslen.

Kabelvägen 4, 861 36 Timrå

Timrå

+4673-521 00 88

info@goodway.se

Lunds Universitet

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar – från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

John Ericssons väg 1, 1 tr, 22363 Lund

Lund

+46 79 06 22 734

joacim.lundberg@tft.lth.se

Nynas AB

Nynas har lång och bred erfarenhet av att producera bitumen, en kunskap vi nyttjar för att erbjuda hållbara lösningar för framtidens infrastruktur. Detta gör vi bland annat genom att stötta våra kunders arbete med att förlänga beläggningars livslängd, sänka tillverkningstemperaturer och sträva mot hög grad av återanvändning. I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi effektiva lösningar för deras nuvarande behov som även är hållbara på lång sikt.

Hammarbybacken 27 Stockholm Sweden

Stockholm

+46-8-602 12 00

Onway

Vi bedriver import och försäljning av tillsatsmaterial för asfaltindustrin. Cellulosafiber är företagets viktigaste produkt. Företaget har sedan starten varit en stabil marknadsledande leverantör till asfaltindustrin. Förutom cellulosafiber levererar vi även pigmentpellets för infärgning av asfalt, samt släpp- och rengöringsmedel.

Stubbsundsvägen 17 S-131 41 NACKA SWEDEN

Nacka

+46 (0)8 641 94 00

info@onway.se

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt är ett av Sveriges ledande beläggningsföretag som är specialiserade på tillverkning och utläggning av varm, halvvarm, kallblandad asfalt och tankbeläggning till både privata, statliga som privata kunder. Företagets strävan är att minska sin klimatpåverkan längs hela värdekedjan, säkerställa en materialeffektiv verksamhet och arbeta aktivt för att fasa ut material som är farliga för hälsa och miljö. Tack vare att använda förnyelsebar värmekälla vid tillverkningsprocessen av ECO-Asfalt har Peab Asfalt minskat sin klimatpåverkan kraftigt utan att slutproduktens egenskaper påverkas och genom att ta till vara och återbruka asfalt minskas klimatutsläppen ytterligare samtidigt som naturresurser sparas. Peab Asfalts framgång är grundad på stark lokal närvaro och kvalitetsmedvetna engagerade medarbetare med många års erfarenhet.

Box 1282 262 24 Ängelholm

Ängelholm

+46 431 89 000

Pontarius AB

Pontarius är samhällsbyggnadskonsulten som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknik. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Pontarius AB Box 1023 101 38 STOCKHOLM

Stockholm

+468 410 290 10

info@pontarius.com

Ramboll AB

Ramboll är ett globalt ingenjörs-, arkitektur- och konsultföretag med mer än 18 000 experter som skapar hållbara lösningar för offentliga och privata kunder i hela världen. Vi kombinerar insikter med kraften att driva positiv förändring för våra kunder i form av idéer som kan förverkligas och genomföras. Vi kallar det: Bright ideas. Sustainable change.

Krukmakargatan 21 Box 17009 104 62 Stockholm Sweden

Stockholm

+46 (0)10 615 60 00

infosverige@ramboll.se

Roadfriction Sven AB

Roadfriction är ett litet familjeägt bolag som har varit verksamma i 10 år med över 50 års samlad erfarenhet inom området. Störst i Sverige på friktionsmätningar av vägar. Vi utför även friktionsmätningar på vägmarkeringar, flygplatser, olycksplatser och testytor/forskning samt kalibrering av C-my mätare för vinterfriktion.

Israndsvägen 16, 595 44 Mjölby

Mjölby

072 – 174 33 31

christofer.rahm@roadfriction.se

Skanska Industrial Solutions

Skanska Industrial Solutions producerar asfalt med hög grad av återvunnet material och förser det nordiska vägnätet med högklassiga beläggningar. I produktportföljen finns också tillverkning och gjutning av betong samt rådgivning om produktval och gjutmetoder. Med olika typer av bergkross lägger Skanska Industrial Solutions grunden för hus, vägar och järnvägar.

Skanska Sverige,Skanska Industrial Solutions Warfvinges väg 25 112 74 Stockholm

+46 10 – 448 00 00

kundtjanstsverige@skanska.se

Stig Machine

Stig Machine är ett familjeägt företag med över 45 år i branschen. Vi har ett gediget kunnande och ett brett utbud av kvalitets­maskiner från marknadsledande märken, anpassade för den skandinaviska marknaden: från stora asfaltverk, till plattor och entreprenad­maskiner.

Tegelbruksvägen 1 746 30 BÅLSTA

0171 544 00

info@stigmachine.se

Svensk Beläggningstjänst

Vi vill vara hela branschens kunskapskälla och oberoende part man vänder sig till oss för asfaltkompetens. Vi hjälper kommuner vid entreprenadupphandling och genom hela utförandet.

Stubbengatan 2 703 44 Örebro

070-632 99 47

info@sblt.se

Swedavia

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik.

Swedavia AB 190 45 Stockholm-Arlanda

010-109 00 00

info@swedavia.se

TotalEnergies

TotalEnergies Marketing är ett brett energibolag som producerar och marknadsför bitumen, bränslen, naturgas och el med låga koldioxidutsläpp. Våra 100 000 anställda arbetar för bättre energi som är säkrare, billigare, renare och tillgänglig för så många människor som möjligt. Vi är verksamma i mer än 130 länder och vår ambition är att bli den ledande energikoncernen.

TotalEnergies Marketing Sweden AB, Box 50326, S-202 13, Malmö, Sweden

040 38 36 50

sm.nordic-salgse@totalenergies.com

Trafikverket

Vi gör Sverige närmare Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra, och här har Trafikverket en avgörande roll. Vi gör Sverige närmare.

Röda vägen 1 Borlänge

0771 921 921

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Olaus Magnus väg 35, 583 30 Linköping

013-20 40 00

vti@vti.se

Wirtgen Sweden AB

Innovativa lösningar från en källa Wirtgen Sweden AB är ett helägt försäljningsbolag av Wirtgen Group för den svenska marknaden. Vi säljer asfaltsfräsar och jordstabiliseringsmaskiner från Wirtgen. Asfaltsutläggare från Vögele och vältar från Hamm. Krossar, siktar, sorteringsverk och stackers från Kleemann. Stationära och mobila asfaltsverk från Benninghoven.

Björnstorpsvägen 18 34230 Alvesta

+46 472 100 91

info.sweden@wirtgen-group.com