Tomas Johansson

Ordförande

Jag jobbar på Svevia som Divisionschef för Division Industri. Divisionens verksamhet består av utläggning och tillverkning av asfalt, ballast, emulsion, termoplast, fräs, linjemarkering, tankbeläggningar och laboratorietjänster. Jag sitter också i SBMIs styrelse.

Nicole Kringos

Styrelsemedlem

Jag är Professor i Vägteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Min forskningsgrupp fokuserar på hållbara och smarta vägar ur såväl ett integrerat strukturperspektiv som ett materialperspektiv. Jag driver också KTHs Road2Science Competence Center som tillsammans med våra partners strävar efter att överbrygga gapet mellan akademi och industri inom väginfrastruktur området.

Pajtim Sulemani

Styrelsemedlem

Jag är adjunkt på Lunds Teknisk Högskola där jag undervisar ingenjörer och civilingenjörer inom vägbyggnadsteknik och drift och underhåll av vägar. Arbetar också som ingenjör på Malmö stad där jag jobbar med utvecklingsfrågor kring hårdgjorda ytor och vägtekniskt stöd inom infrastrukturprojekt i staden.

Johanna Andreasson

Styrelsemedlem

Johanna Andréasson är Marketing Director för Nynas bitumenverksamhet där hon bland annat ansvarar för dess strategiska marknadsplanering samt omvärldsövervakning. Johanna började 2007 arbeta på Nynas och har där haft en rad olika roller, först inom nafteniska specialoljor och sedan 2012 inom bitumen. Vidare är Johanna engagerad i Nynas arbete inom Eurobitume där hon bland annat suttit som ordförande i PR- och kommunikationskommittéen. Hon har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola med fokus på kemiteknik, teknisk fysik och industriell ekonomi. e

Mats Wendel

Sekreterare

Jag arbetar på Peab Asfalt som innovationsstrateg. De senaste drygt 30 åren har olika typer av vägbeläggningar varit mitt yrkesintresse och jag har haft flera olika roller på både beställarsidan och nu utförarsidan. Internationellt har jag en del uppdrag, såsom att vara ordförande för HSE-utskottet inom EAPA dvs. Europiska asfaltföreningens hälsa-, miljö- och arbetsmiljöutskott.

Peter Nilsson

Kassör

Jag arbetar som operativ chef för Skanska Industrial Solutions (SiS). Det är den verksamhetsgren i Skanska Sverige som ansvarar för Asfalt, Bergmaterial, Drift och Underhåll, Betong samt maskinuthyrning.

Per Centrell

Styrelsemedlem

Jag heter Per Centrell och arbetar till vardags som kvalitets- och miljöledningschef på Ramboll Sweden AB. Jag har varit aktiv inom NVF Beläggningsutskott och lett ett antal specialistseminarier i dess regi. Jag är också medlem i Asfaltskolans utbildningsråd och deltar därigenom i flertal utvecklingsprojekt för att främja branschen.

Jan-Erik Lundmark

Styrelsemedlem

Jag arbetar på Trafikverket med strategiska förvaltningsfrågor inom området vägunderhåll av det allmänna vägnätet där asfalt och tankbeläggningar är en del.