Johanna Andreasson

Ordförande

Jag började på Nynas för snart 20 år sedan och jobbade under 11 år inom vår bitumenverksamhets strategiska marknadsfunktion. Numera är jag ansvarig för Nynas övergripande strategiarbete men brinner fortsatt för bitumen- och beläggningsbranschen och den viktiga roll den spelar i samhällets utveckling! Mitt engagemang inom SBFs styrelse inleddes i samband med förenings formella start. Vidare sitter jag med i Eurobitumes styrelse samt dess PR och kommunikationskommitté där jag tidigare varit ordförande. Min utbildningsbakgrund är att jag har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola med fokus på kemiteknik, teknisk fysik och industriell ekonomi.

Mats Wendel

Sekreterare

Jag arbetar på Peab Asfalt som innovationsstrateg. De senaste drygt 30 åren har olika typer av vägbeläggningar varit mitt yrkesintresse och jag har haft flera olika roller på både beställarsidan och nu utförarsidan. Internationellt har jag en del uppdrag, såsom att vara ordförande för HSE-utskottet inom EAPA dvs. Europiska asfaltföreningens hälsa-, miljö- och arbetsmiljöutskott.

Peter Nilsson

Kassör

Jag arbetar som operativ chef för Skanska Industrial Solutions (SiS). Det är den verksamhetsgren i Skanska Sverige som ansvarar för Asfalt, Bergmaterial, Drift och Underhåll, Betong samt maskinuthyrning.

Per Centrell

Styrelsemedlem

Jag heter Per Centrell och arbetar till vardags som kvalitets- och miljöledningschef på Ramboll Sweden AB. Jag har varit aktiv inom NVF Beläggningsutskott och lett ett antal specialistseminarier i dess regi. Jag är också medlem i Asfaltskolans utbildningsråd och deltar därigenom i flertal utvecklingsprojekt för att främja branschen.

Pajtim Sulemani

Styrelsemedlem

Jag är adjunkt på Lunds Teknisk Högskola där jag undervisar ingenjörer och civilingenjörer inom vägbyggnadsteknik och drift och underhåll av vägar. Arbetar också som ingenjör på Malmö stad där jag jobbar med utvecklingsfrågor kring hårdgjorda ytor och vägtekniskt stöd inom infrastrukturprojekt i staden.

Jan-Erik Lundmark

Styrelsemedlem

Jag arbetar på Trafikverket med strategiska förvaltningsfrågor inom området vägunderhåll av det allmänna vägnätet där asfalt och tankbeläggningar är en del.

Robert Lundström

Styrelsemedlem

Arbetar som Risk and R&D manager hos NCC Industry

Lennart Eriksson

Styrelsemedlem

Jag arbetar på Svevia, Division Industri, under mina 15 år på bolaget har jag bl.a. arbetat som Inköpschef och spänt över hela värdekedjan som Ballast, Tillverkning, Special (Tank, fräs, Lab och vägmarkering) och utläggning. Har även varit ansvarig för bolagets tillverkning av asfalt, emulsion, termoplast och maskininvesteringar.

Nicklas Malmkvist

Styrelsemedlem

Arbetar som nationell beläggningsspecialist på AFRY

Mattias Johansson

Styrelsesuppleant

Jag jobbar som VD på Wirtgen Sweden AB som är ett helägt försäljningsbolag av Wirtgen Group/ John Deere för den svenska marknaden. Vi säljer asfaltsfräsar, jordstabiliseringsmaskiner och återvinningsfräsar från Wirtgen. Asfaltsutläggare från Vögele och vältar från Hamm. Krossar, siktar och sorteringsverk från Kleemann. Stationära och mobila asfaltsverk från Benninghoven. Jag sitter också i SBMIs styrelse

Krister Persson

Styrelsesuppleant

Jag arbetar på TotalEnergies som nordisk Marknadschef för Bitumen. TotalEnergies är ett av världens största energibolag och i Norden hanterar vi bland annat bitumen, smörjmedel, lösningsmedel, biobränslen och hjälper våra kunder med energitransformationen. Framförallt så arbetar jag med olika kommersiella, operationella och tekniska frågor kring våra olika kunder och bitumenterminaler i Norden. Samt med olika lösningsmedel och biobränslen.