Välkommen till Föreningsstämma

När: 29 Mars 2022

Plats: Digitalt via teams

Svensk Beläggningsförenings ordinarie föreningsstämma genomförs digitalt via Teams den 29/3 mellan 08.00-10.00

Kallelse skickas ut senast 15/3-22

Medlem som önskar att stämman skall behandla en särskild fråga skall skriftligen ha anmält detta till styrelsen senast 1/3-22