Välkommen till Svensk beläggningsförening! En förening med medlemmar från hela värdekedjan inom asfalt och beläggningsbranschen. För att bättre möta framtidensutmaningar och de utmaningar vi står inför idag så tror vi på att en samverkan i branschen är ett måste och det ger föreningen ett mycket gott berättigande.

Vi möter arbetsmiljö och säkerhetsfrågor dagligen som kräver ett samlat grepp för att förflytta oss framåt, miljö-/klimatfrågor i en hållbar utveckling inte minst. Kompetensfrågorna är också något föreningen har högt på agendan så som införlivandet av Asfaltskolan sedan en tid tillbaka. Ja här finns en uppsjö av frågor att jobba med. Vi har också tagit fram en etisk policy och uppförandekod som är mycket viktig för vårt fortsatta arbete inom föreningen. Tag gärna del av dem på vår hemsida.

Som alla föreningar så krävs det engagemang från medlemmarna såklart, annars blir resultatet inte i nivå med förväntningarna. Så tveka inte att ta kontakt med föreningen för att få mer insikt i dagens och morgondagens stora frågor inom beläggningsbranschen. Kanske just du som är representant från beställare, entreprenörer, leverantörer, konsulter eller forskningsinstitut brinner för någon särskild fråga och vill göra skillnad.

Väl mött!

Tomas Johansson, ordförande Svensk Beläggningsförening